Arbejdsløshedsforsikring & Efterløn

Arbejdsløshedsforsikring & Efterløn
6. december 2019 author

Arbejdsløshedsforsikring og Efterløn!

Man kan som selvstændig forsikre sig mod arbejdsløshed, og det er for mange en god ordning, hvis man ser sig nødsaget til at lukke virksomheden. Arbejder man sammen med sin ægtefælle er udtrædelsesmulighederne blevet langt bedre, end de var tidligere, hvis den ene vil udtræde og den anden fortsætte virksomheden.

Man skal dog være opmærksom på, at vilkårene for selvstændige er blevet ændret pr. 1. oktober 2018.

Det betyder bl.a., at man kan sammenlægge indtægt fra lønmodtagerarbejde og fra selvstændig virksomhed som beregningsgrundlag, hvilket er godt. Det er desværre et stort minus, at man kun kan tage indtægten for de to seneste år med. Nogle vil kun få et år til beregning, da man ser på afsluttede regnskabsår. Efter de tidligere regler tog man de to bedste af de seneste fem år.

Desuden er mindste-satsen desværre fjernet. Den betød tidligere, at hvis man havde et dårligt resultat før lukning, var man garanteret en sats på ca. 82% af normalsatsen.

Dette har VIRKSOMME kvinder og vore samarbejdspartnere protesteret imod, men desværre endnu uden held.

Efterløn er i dag så kompliceret, at hver enkelt må rådføre sig med sin A-kasse herom. Det afhænger af både alder og længden af medlemskab, om det er en mulighed.