Arbejdsløshedsforsikring & Efterløn

Arbejdsløshedsforsikring & Efterløn
10. marts 2021 author

Arbejdsløshedsforsikring og Efterløn!

Man kan som selvstændig forsikre sig mod arbejdsløshed, og det er for mange en god ordning, hvis man ser sig nødsaget til at lukke virksomheden. Arbejder man sammen med sin ægtefælle er udtrædelsesmulighederne blevet langt bedre, end de var tidligere, hvis den ene vil udtræde og den anden fortsætte virksomheden.

Man skal dog være opmærksom på, at vilkårene for selvstændige er blevet ændret pr. 1. oktober 2018.

Det betyder bl.a., at man kan sammenlægge indtægt fra lønmodtagerarbejde og fra selvstændig virksomhed som beregningsgrundlag, hvilket er godt. Det er desværre et stort minus, at man kun kan tage indtægten for de to seneste år med. Nogle vil kun få et år til beregning, da man ser på afsluttede regnskabsår. Efter de tidligere regler tog man de to bedste af de seneste fem år.

Desuden er mindstesatsen, der blev indført i 1990 desværre fjernet i 2018. Den betød tidligere, at hvis man havde et dårligt resultat før lukning, var man garanteret en sats på ca. 82% af normalsatsen.

Dette har VIRKSOMME kvinder og vore samarbejdspartnere protesteret imod, men desværre endnu uden held.


Selvstændig bibeskæftigelse med supplerende dagpenge

Det er muligt at modtage supplerende dagpenge, når man opstarter eller driver en virksomhed som bibeskæftigelse i op til 30 uger inden for 104 uger i to situationer:

  1. Hvis man har drevet en virksomhed ved siden af sit lønmodtagerjob, inden man blev ledig, samt
  2. Hvis man starter en virksomhed som selvstændig, efter at man er blevet indplaceret i en dagpengeperiode. De timer, der bruges i virksomheden modregnes i dagpengene. Det overskud virksomheden får kan bruges til at genoptjene dagpengeret. Man skal samtidig stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet og kunne overtage fuldtidsarbejde med dags varsel.

Fritidsbeskæftigelse under ledighed

En erhvervsmæssig aktivitet defineres som en fritidsbeskæftigelse, når der hverken er tale om lønmodtageraktivitet, selvstændig virksomhed eller formueforvaltning.

En fritidsbeskæftigelse kan ikke medregnes til at få ret til dagpenge eller til beregning af dagpengesats. De timer, der bruges på en fritidsbeskæftigelse bliver modregnet i dagpengene, men der forbruges ikke af retten til supplerende dagpenge på de 30 uger, og man kan derfor frit arbejde med sin fritidsbeskæftigelse i hele dagpengeperioden.

Dagpengeregler for: 

  • Selvstændige
  • Freelancere
  • Honorarlønnede
  • Kombinerede indkomster

Se Reglerne 2018 med eksempler her :

https://star.dk/media/9148/nye-dp-regler-for-selvstaendige-high-3.pdf


Efterløn er i dag så kompliceret, at hver enkelt må rådføre sig med sin A-kasse herom. Det afhænger af både alder og længden af medlemskab, om det er en mulighed.


VIRKSOMME kvinders Lovskema er revideret for 2021
Lovskema med oversigt for virksomheder med forskellige ejerforhold ligger på den lukkede medlemsdel på Klubmodul – menu VK VIDEN – undermenu LOVGIVNING:

https://virksommekvinder.klub-modul.dk/vk-lovgivning–forhold