FU-møde og brev til Beskæftigelsesudvalget forår 2021

FU-møde og brev til Beskæftigelsesudvalget forår 2021
4. april 2021 info@virksommekvinder.dk

Brev til Beskæftigelsesudvalget

Fællesudvalget (Landbrug og Fødevarer, De Samvirkende Købmænd og Virksomme kvinder) har udskudt forårets møde, men har sendt et brev i april 2021 til Beskæftigelsesudvalget om Dagpengereformen af 1.10.2018 vedr. de Selvstændige.

Reformen skal gennemgås i 2021 og vi har påpeget, at de gældende beregningsregler rammer mange selvstændige hårdt, hvilket betyder lavere dagpenge- og efterlønssatser, ikke mindst her i Coronatiden.

Ligeledes betyder den fjernede mindstesats ikke alene nu, men også inden Corona, at der i nogle tilfælde enten ikke kan opnås dagpenge/efterløn, eller meget lave satser, da reglen om at beregne ud fra de 2 bedste af de seneste 5 år heller ikke længere gælder.

VIRKSOMME kvinders repræsentant
Vibeke Broman 

Brevet til Beskæftigelsesudvalget d. 13-04-2021:

2021-04-13_FU_Beskaeftigelsesudv_Beregn-grundlag-dagpenge-efterlon-selvstaendige