Fællesudvalget møde forår 2020

Fællesudvalget møde forår 2020
2. februar 2020 info@virksommekvinder.dk

Vi har på vegne af Fællesudvalget

Landbrug og Fødevarer – De samvirkende Købmænd – og os – skrevet til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard om Fleksjob i egen virksomhed og den manglende mindstesats for selvstændige ved arbejdsløshed og efterløn samt til skatteminister Morten Bødskov vedr. sygedagpengeforsikringerne.

Du kan se brevene af d. 28.01.2020 nedenfor

Hent pdf-fil: Brev om Flexjob

2020-01-28_Faellesudv_Peter-Hummelgaard_Flexjob

 

Hent pdf-fil: Bilag til Flexjob-brev

2020-01-28_Bilag_Tilskud-selvstaendige-nedsat-arbejdsevne

 

Hent pdf-fil: Brev om Mindstesats

2020-01-28_Faellesudv_Peter-Hummelgaard_Mindstesats

 

Hent pdf-fil: Brev om Sygedagpenge

2020-01-28_Faellesudv_Morten-Boedskov_Sygedagpengeforsikring

I VIRKSOMME kvinder har vi igennem mange år haft et samarbejde med Landbrug & Fødevarer og De Samvirkende Købmænd samt SMVdanmark om ovenstående emner. Vi holder møder to gange om året på skift hos hinanden og drøfter den aktuelle situation og hvilke tiltag, vi kan gøre. Vi har medvirket til mange forbedringer, men oplever desværre også tilbagegang, som f.eks. fjernelsen af minimumssatsen ved arbejdsløshed og efterløn pr. 1.10.2018.

Møderne afholdes som oftest i Håndværkets Hus på Islands Brygge 26, 2300 Kbh. S., eller hos Landbrug & Fødevarer på Axelborg, tæt ved Hovedbanen en hverdag fra kl. 10.00 – 13.00. Der indledes med formiddagskaffe/te og afsluttes med en let frokost. Transportudgifter refunderes af Vk mod bilag.

Det kræver ikke forudgående forudsætninger at indtræde i udvalget, da man henad vejen tilegner sig viden om de aktuelle emner. Blot interesse og ønsker om at være med til at ændre den relevante lovgivning.