fbpx

Fællesudvalget

Fællesudvalget
2. februar 2020 info@virksommekvinder.dk

Vi har på vegne af Fællesudvalget

Landbrug og Fødevarer – De samvirkende Købmænd – og os – skrevet til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard om Fleksjob i egen virksomhed og den manglende mindstesats for selvstændige ved arbejdsløshed og efterløn samt til skatteminister Morten Bødskov vedr. sygedagpengeforsikringerne.

Du kan se brevene af d. 28.01.2020 nedenfor

Hent pdf-fil: Brev om Flexjob

2020-01-28_Faellesudv_Peter-Hummelgaard_Flexjob

 

Hent pdf-fil: Bilag til Flexjob-brev

2020-01-28_Bilag_Tilskud-selvstaendige-nedsat-arbejdsevne

 

Hent pdf-fil: Brev om Mindstesats

2020-01-28_Faellesudv_Peter-Hummelgaard_Mindstesats

 

Hent pdf-fil: Brev om Sygedagpenge

2020-01-28_Faellesudv_Morten-Boedskov_Sygedagpengeforsikring