GDPR – Persondataforordningen

GDPR – Persondataforordningen
21. maj 2021 info@virksommekvinder.dk

Hvad er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation – på dansk databeskyttelsesforordningen. GDPR har haft virkning fra den 25. maj 2018 og udgør sammen med bl.a. databeskyttelsesloven og retshåndhævelsesloven reglerne for databeskyttelse i Danmark.

GDPR gælder for behandling af oplysninger om personer, som foretages af offentlige myndigheder og af private virksomheder, foreninger mv. Som borger har du en række rettigheder i forhold til beskyttelsen af dine personoplysninger.

Dem kan du læse mere om her på Datatilsynets opdaterede hjemmeside 18. maj 2021, bl.a.:

Vejledninger: https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning

Myter: https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/ofte-stillede-spoergsmaal/myter-om-gdpr

PDF-filer: https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/vejledninger-i-pdf-format

Den internationale ordning hedder: EDPB