De 17 Verdensmål og Vk

De 17 Verdensmål og Vk

17 Verdensmål

HVOR GØR VIRKSOMME KVINDER OG/ ELLER DERES VIRKSOMHED EN INDSATS?

1. Afskaf fattigdom

2. Stop sult

3. Sundhed og Trivsel = BARSEL 

4. Kvalitets uddannelse 

5. Ligestilling mellem kønnene = LOVMÆSSIGT 

6. Rent vand og Sanitet

7. Bæredygtig energi 

8. Anstændige jobs og Økonomisk vækst

9. Industri innovation og Infrastruktur

10. Mindre ulighed = Lovmæsigt mellem Ansatte og Selvstændige

11. Bæredygtige byer og Lokalsamfund

12. Ansvarligt forbrug og Produktion = Begrænse Emballage 

13. Klima-indsats = Spare på brændstof, ladcykel i byerne 

14. Livet i havet

15. Livet på land

16. Fred, Retfærdighed og Stærke institutioner

17. Partnerskab for handling