Hvad gør vi?

Hvad gør vi?

  • Vi hjælper hinanden i hverdagen og deler viden og erfaringer på tværs af fag.
  • Vi er sociale i en faglig ramme, med gensidig inspiration og sparring.

VIRKSOMME kvinder søger indflydelse til selvstændige kvinder og til kvinder, der driver virksomhed med deres partner. Vi arbejder sammen med andre netværk for at skabe fair erhvervsvilkår for kvinder med selvstændig virksomhed.

Som medlem af SMVdanmark deltager vi i råd og udvalg, hvor vi er talerør for kvinder i små og mellemstore virksomheder.

Vores tværfaglige netværk arrangerer landsdækkende og lokale aktiviteter. Fx virksomhedsbesøg, seminarer og kurser med faglig og personlig udvikling samt konferencer og studieture.

Vi følger udviklingen af love, regler og arbejdsmarkedsforhold tæt og gør løbende relevant information nemt tilgængeligt for medlemmerne. Fx. Barselsfond for selvstændige, A-kasse forhold for selvstændige, pensionsoplysning og investeringsmuligheder, lovgivning om ejerskifte og arv, rådgivning om bankgebyrer, rabat på revisor og bogføringssystemer.

Vi inviterer selvstændige kvinder, der gerne vil have indflydelse, til at være med til at videreudvikle et stærkt tværfagligt netværk.

Fotos nedenfor fra forskellige landskonferencer/ Landskurser.