Kvinderådets bemærkninger vedr. lov om barselsudligningsloven

Kvinderådets bemærkninger vedr. lov om barselsudligningsloven
19. april 2021 info@virksommekvinder.dk

Kvinderådets bemærkninger til høring vedr. lov om ændring af barselsudligningsloven

Kvinderådet har i den kommende tid møder med ordførere, erhvervsorganisationer mv.

Beskæftigelsesministeriet foreslår, at øremærkningen jf. direktivet skal ske inden for den eksisterende danske barselmodel – med den konsekvens, at mors øremærkede orlov forlænges fra 18 uger til min. 27 uger ved en minimumsimplementering. Og med den konsekvens, at vi får en ufleksibel, utidssvarende og konserverende barselsmodel.

Af den grund foreslår Kvinderådet, at Danmark ifm. implementeringen af direktivet laver en ny barselsmodel. Vi ønsker en model, ligesom i de andre nordiske lande (senest i Finland), der ligestiller forældrene efter fødslen ift. barsel/orlov. Vi mener, at det er vigtigt at lave en barselsmodel, der understøtter et ligestillet forælderskab. Ligesom vi mener, at det er vigtigt at have en barselsmodel med stor fleksibilitet, så den passer mange forskellige familieformer.

Den forslåede nye barselsmodel vil sikre mest mulig fleksibilitet for de selvstændige og iværksættere.

Information fra Juliane Marie Neiiendam
Bestyrelsesmedlem i Kvinderådet og VIRKSOMME kvinder

VIRKSOMME kvinder støtter Kvinderådets tiltag, da en fleksibel barsels-afholdelse giver øget mulighed for flere selvstændige kvinder og iværksættere.

Se KVR-notat: 2021-04_Kvinderaadet-ny-barselsmodel


Se mere på Kvinderådets hjemmeside:

Kvinderådets bemærkninger til høring vedr. lov om ændring af barselsudligningsloven