Nyttig viden

Nyttig viden, når du arbejder i egen virksomhed

GDPR – Persondataforordningen

Hvad er GDPR? GDPR står for General Data Protection Regulation – på dansk databeskyttelsesforordningen. GDPR har haft virkning fra den 25. maj 2018 og udgør sammen med bl.a. databeskyttelsesloven og retshåndhævelsesloven reglerne for databeskyttelse i Danmark. GDPR gælder for behandling af oplysninger om personer, som foretages af offentlige myndigheder og af private virksomheder, foreninger mv. Som borger har du en […]

Slutregning i forbindelse med Covid-19-kompensation

Fakta om slutafregning – ny dato 30.06.2010 Kompensationsordningerne er et sikkerhedsnet, der i løbet af meget kort tid blev spændt ud under virksomheder, selvstændige og freelancere i den helt ekstraordinære situation med Covid-19-restriktioner. Slutafregningen sikrer, at virksomhederne modtager den kompensation, de er berettiget til, ud fra de politisk besluttede kriterier. Med dokumentationen fra virksomhederne foretager Erhvervsstyrelsen en slutafregning, der afgør, om […]

Webinar – online kurser/ foredrag

Deltag i eller se et Webinar – fra din computer  Online seminar/ møder/ kurser er en god måde at få viden og inspiration på i disse tider. Ofte kan de ses/ genses efter afholdelsen.  VIRKSOMME kvinder afholder webinarer, se mere under Event: https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/EventOverviewList.aspx Søg efter Webinarer, om de emner du har brug for hos feks.: SMVdanmark: https://smvdanmark.dk/vi-tilbyder/kurser-m%c3%b8der-uddannelse KVR – Kvinderådet […]

SKAT: betaling og frister

Skat.dk: Betaling og frister  for virksomheder På ovenstående hjemmeside kan der findes en oversigt over datoer for indbetaling og indberetning af moms, diverse typer skat, atp og afgifter. P.t. er der indsat ændrede datoer pga. Coronakrisen. Disse samt vejledning herom findes også på ovenstående hjemmeside. Har virksomheden et AM-bidrag på under 250.000 kroner og A-skat under 1 million kroner pr. […]

Arbejdsløshedsforsikring & Efterløn

Arbejdsløshedsforsikring og Efterløn! Man kan som selvstændig forsikre sig mod arbejdsløshed, og det er for mange en god ordning, hvis man ser sig nødsaget til at lukke virksomheden. Arbejder man sammen med sin ægtefælle er udtrædelsesmulighederne blevet langt bedre, end de var tidligere, hvis den ene vil udtræde og den anden fortsætte virksomheden. Man skal dog være opmærksom på, at […]

Også medlem af SMVdanmark

Vidste du, at du også er medlem hos SMVdanmark? Har du brug for en jurist, hjælp til finansiering eller investering af dit overskud, eller noget helt tredje? – Som medlem af VIRKSOMME kvinder har du helt gratis adgang til alle SMVdanmarks medlemsfordele.  Dine medlemsfordele hos SMVdanmark: Gratis juridisk hotline og pensionsrådgivning. Attraktiv finansiering og rentabel investering online på SMVerhvervslån.dk Adgang […]

Nye regler for betalingskort

Betalingsregler – Mere sikkerhed Danske netbutikker skal være klar til nye sikkerhedsregler fra 1. januar 2021 for at undgå afviste betalinger Finanstilsynet godkendte i foråret planer for, hvilke IT-løsninger danske kortindløsere og pengeinstitutter vil bruge for at leve op til nye regler om øget sikkerhed for kortbetalinger på internettet. Se links: https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2020/Sikkerhed_netbutikker_211020 https://www.nets.eu/dk-da Hvad betyder det for forbrugeren? Eget betalingskort […]

Barselsordninger 2021

Barsel og Selvstændig Virksomhed Barselsdagpenge: Der er fra 2021 to niveauer for barselsdagpenge, når man driver selvstændig virksomhed eller er medarbejdende ægtefælle. Den hidtil gældende, hvor man ved beregning og udbetaling skelner mellem: Den personligt ejede virksomhed og Virksomhed drevet i selskabsform. Ved nr. 1 får den selvstændige eller den medarbejdende ægtefælle med overført indkomst udbetalt barselsdagpenge efter samme sats […]

IT-sikkerhed

IT-sikkerhed er vigtigt for alle – både private og virksomheder Opdatering af styresystem og programmer er vigtige. IT-sikkerhed i små virksomheder: https://dkr.dk/it/it-sikkerhed-i-smaa-virksomheder/ Brug din kritiske sans, når du handler på nettet. Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen har på https://sikkerdigital.dk/ samlet vigtig viden om informationssikkerhed til dig som er borger, virksomhed eller myndighed. Du bliver klogere på digitale trusler, og får konkrete råd […]

Coronavirus og Links

Hold dig orienteret om hvad corona-virus og -krisen betyder for din virksomhed Der er flere steder du kan få overblik og indhente information om de forskellige corona-indgreb: Erhvervsstyrelsen har: www.virksomhedsguiden.dk – hvor de hele tiden opdatere med de nyeste tiltag. www.erhvervsstyrelsen.dk – info om erhvervsstyrelsen under coronavirus covid-19 SMVdanmark der i øjeblikket gør en meget stor indsats for os medlemmer, […]

Ferieloven

Forklaringer til den nye ferielov  https://www.borger.dk/kampagnesider/ny-ferielov skat.dk/nyferielov  virk.dk/ny-ferielov

SMVdanmarks klimaråd – kom med ideer

VIRKSOMME kvinder deltager den 22. januar i Kick Off møde for SMVdanmarks klimaråd SMVdanmarks bestyrelse vil fremadrettet have et særligt fokus på klima og en medlemsundersøgelse fra oktober 2019 viser, at et flertal på 58% af virksomhederne støtter op om klimatiltag og den grønne dagsorden. Som foreningsmedlem af SMVdanmark deltager VIRKSOMMME kvinder naturligvis i mødet, og vil i den forbindelse […]

Sygedagpenge

Sygedagpenge-forsikringer og selvstændig virksomhed! Der findes to ordninger, hvis man ønsker at forsikre sig i egen perioden. Hvis man driver sin virksomhed i selskabsform, bliver man omfattet af den samme ordning, som gælder for medarbejderne, hvis man vælger at tegne sygeforsikring for private arbejdsgivere i egen perioden på 30 dage. Forsikringen gælder fra 2. arbejdsdag. En medarbejdende ægtefælle med lønaftale […]

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform! Vidste du at: Inden du skal starte en virksomhed, skal du gøre dig klart, om du ønsker at være selvstændig i egen virksomhed (personligt ejet/ enkeltmandsvirksomhed) eller om du ønsker at være ”lønmodtager” i din egen virksomhed (ApS eller A/S). Den enkleste form papir- og kapitalmæssigt er den personligt ejede virksomhed, men den betyder til gengæld, at […]

GDPR – har du styr på det?

GDPR – Persondataloven Er du stadig usikker på eller bare vil blive klogere på, hvordan du lever op til databeskyttelsesreglerne/ GDPR’en. Så har du mulighed for på Datatilsynets hjemmeside at høre en podcast om netop dette emne. Der er forskellige afsnit med forskellige emner… og du bestemmer selv, hvor og hvornår du vil høre dem. Klik her: https://soundcloud.com/datatilsynet/14-cloudbaserede-tjenester-er-der-noget-jeg-skal-vaere-saerligt-opmaerksom-pa Derudover kan […]