Nyttig viden

Nyttig viden, når du arbejder i egen virksomhed

Webinar – online kurser/ foredrag

Deltag i et Webinar – fra din computer  Online seminar/ møder/ kurser er en god måde at få viden og inspiration på i disse tider.  Søg efter Webinarer, om de emner du har brug for hos feks.: smv PRO webinarrække, gratis, se datoer og program: Første møde: Virksomheden i bevægelse 13.9.2020 CFSA – Center for Frivilligt Socialt Arbejde: Gratis Webinarer SMVdanmark: […]

Coronavirus og Links

Hold dig orienteret om hvad corona-virus og -krisen betyder for din virksomhed Der er flere steder du kan få overblik og indhente information om de forskellige corona-indgreb: Erhvervsstyrelsen har: www.virksomhedsguiden.dk – hvor de hele tiden opdatere med de nyeste tiltag. www.erhvervsstyrelsen.dk – info om erhvervsstyrelsen under coronavirus covid-19 SMVdanmark der i øjeblikket gør en meget stor indsats for os medlemmer, […]

Barselsfond aftale vedtaget

SMVdanmark: Barselsfond er et kæmpe skridt for de selvstændige 28.8.2020 09:12:44 | SMVdanmark Pressemeddelelse Ritzau Barselsfonden gør op med en årelang forskelsbehandling mellem lønmodtagere og selvstændige og vil gøre det langt mere økonomisk sikkert for kvinder at starte virksomhed, så kvinder ikke skal vælge mellem at stifte virksomhed eller stifte familie. Det er meget glædeligt, mener SMVdanmark. En ny politisk aftale […]

Fællesudvalget – Ministerbreve 2020

Vi har på vegne af Fællesudvalget Landbrug og Fødevarer – De samvirkende Købmænd – og os – skrevet til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard om Fleksjob i egen virksomhed og den manglende mindstesats for selvstændige ved arbejdsløshed og efterløn samt til skatteminister Morten Bødskov vedr. sygedagpengeforsikringerne. Du kan se brevene af d. 28.01.2020 nedenfor Hent pdf-fil: Brev om Flexjob   Hent pdf-fil: Bilag til […]

Ferieloven

Forklaringer til den nye ferielov  https://www.borger.dk/kampagnesider/ny-ferielov skat.dk/nyferielov  virk.dk/ny-ferielov

SMVdanmarks klimaråd – kom med ideer

VIRKSOMME kvinder deltager den 22. januar i Kick Off møde for SMVdanmarks klimaråd SMVdanmarks bestyrelse vil fremadrettet have et særligt fokus på klima og en medlemsundersøgelse fra oktober 2019 viser, at et flertal på 58% af virksomhederne støtter op om klimatiltag og den grønne dagsorden. Som foreningsmedlem af SMVdanmark deltager VIRKSOMMME kvinder naturligvis i mødet, og vil i den forbindelse […]

Barselsfond, Finansloven og de Selvstændige!

Barselsfond, Finansloven og de Selvstændige! Med finansloven for 2020 er det vedtaget, at selvstændige i personligt ejede virksomheder nu (igen) får mulighed for at være omfattet af en barselsfond, ligesom de fleste ejere med virksomheder i selskabsform allerede er det. Det har i mange år været en af VIRKSOMME kvinders mærkesager. Derfor glæder det os rigtig meget, at politikerne nu […]

Sygedagpenge

Sygedagpenge-forsikringer og selvstændig virksomhed! Der findes to ordninger, hvis man ønsker at forsikre sig i egen perioden. Hvis man driver sin virksomhed i selskabsform, bliver man omfattet af den samme ordning, som gælder for medarbejderne, hvis man vælger at tegne sygeforsikring for private arbejdsgivere i egen perioden på 30 dage. Forsikringen gælder fra 2. arbejdsdag. En medarbejdende ægtefælle med lønaftale […]

Barselsdagpenge

Barsel og selvstændig virksomhed Udover barselsdagpenge kan man også i visse situationer modtage en ekstra ydelse fra en barselsfond. Det afhænger af, hvilken virksomhedsform man har valgt. Driver man sit firma i selskabsform, eller er man medarbejdende ægtefælle med lønaftale, er man i de fleste tilfælde omfattet af en barselfond. Enten en fond oprettet af en faglig organisation eller af […]

Arbejdsløshedsforsikring & Efterløn

Arbejdsløshedsforsikring og Efterløn! Man kan som selvstændig forsikre sig mod arbejdsløshed, og det er for mange en god ordning, hvis man ser sig nødsaget til at lukke virksomheden. Arbejder man sammen med sin ægtefælle er udtrædelsesmulighederne blevet langt bedre, end de var tidligere, hvis den ene vil udtræde og den anden fortsætte virksomheden. Man skal dog være opmærksom på, at […]

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform! Vidste du at: Inden du skal starte en virksomhed, skal du gøre dig klart, om du ønsker at være selvstændig i egen virksomhed (personligt ejet/ enkeltmandsvirksomhed) eller om du ønsker at være ”lønmodtager” i din egen virksomhed (ApS eller A/S). Den enkleste form papir- og kapitalmæssigt er den personligt ejede virksomhed, men den betyder til gengæld, at […]

GDPR – har du styr på det?

GDPR – Persondataloven Er du stadig usikker på eller bare vil blive klogere på, hvordan du lever op til databeskyttelsesreglerne/ GDPR’en. Så har du mulighed for på Datatilsynets hjemmeside at høre en podcast om netop dette emne. Der er forskellige afsnit med forskellige emner… og du bestemmer selv, hvor og hvornår du vil høre dem. Klik her: https://soundcloud.com/datatilsynet/14-cloudbaserede-tjenester-er-der-noget-jeg-skal-vaere-saerligt-opmaerksom-pa Derudover kan […]