SKAT: betaling og frister

SKAT: betaling og frister
12. marts 2021 info@virksommekvinder.dk

Skat.dk: Betaling og frister 

  • for virksomheder

På ovenstående hjemmeside kan der findes en oversigt over datoer for indbetaling og indberetning af moms, diverse typer skat, atp og afgifter.

P.t. er der indsat ændrede datoer pga. Coronakrisen.

Disse samt vejledning herom findes også på ovenstående hjemmeside.

Har virksomheden et AM-bidrag på under 250.000 kroner og A-skat under 1 million kroner pr. år, er det en lille virksomhed. Dette har bl.a. betydning for frister for indberetning og indbetaling af A-skat.

Moms skal indberettes og betales hvert halve år, hvis virksomhedens momspligtige omsætning er under 5 mio. kroner årligt.

Hvis virksomheden er nystartet, skal der indberettes moms kvartalsvis i mindst 1 ½ år. Herefter undersøger Skattestyrelsen virksomhedens omsætning og ændrer eventuelt afregningsperioden til hvert halve år.

Moms skal indberettes og betales hver måned, hvis virksomhedens omsætning er over 50 mio. kroner om året.

Husk at indberette med 0,- kroner, hvis der ikke har været nogen aktiviteter i perioden.

Hvis der ikke indberettes eller betales til tiden, laves en foreløbig ansættelse og dette koster kr. 800,- pr. gang. Der tilskrives også renter.

EU-salg uden moms skal indberettes hver måned i Tast-selv Erhverv under moms. Der skal kun indberettes, hvis der har været EU-salg i perioden. Her skal ikke nul-indberettes.

Der kan søges om kvartalsvis indberetning i stedet.

Uddrag udfærdiget den 10.03.2021 af Vibeke Broman


VIRKSOMME kvinders Lovskema er revideret for 2021
Lovskema med oversigt for virksomheder med forskellige ejerforhold ligger på den lukkede medlemsdel på Klubmodul – menu VK VIDEN – undermenu LOVGIVNING:

https://virksommekvinder.klub-modul.dk/vk-lovgivning–forhold