Sygedagpenge

Sygedagpenge
7. december 2019 info@virksommekvinder.dk

Sygedagpenge-forsikringer og selvstændig virksomhed!

Der findes to ordninger, hvis man ønsker at forsikre sig i egen perioden.

Hvis man driver sin virksomhed i selskabsform, bliver man omfattet af den samme ordning, som gælder for medarbejderne, hvis man vælger at tegne sygeforsikring for private arbejdsgivere i egen perioden på 30 dage. Forsikringen gælder fra 2. arbejdsdag. En medarbejdende ægtefælle med lønaftale hører under samme ordning.

Hvis man driver sin virksomhed som personligt ejet kan man blive tilmeldt den frivillig sygeforsikringsordning for selvstændige samt for medarbejdende ægtefæller med overført indkomst for
egen perioden på 14 dage. Man kan tegne forsikringen fra 1. eller 3. sygedag. For de personligt ejede virksomheder er det vigtigt at være tilmeldt denne ordning, da forsikringen giver adgang til en minimumssats i det tilfælde, at virksomheden ikke har haft et overskud, der er stort nok til normalsatsen. Denne minimumssats vil også gælde ved barsel for en medarbejdende ægtefælle med overført indkomst.

Mere info på:
www.borger.dk

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering:
https://star.dk/til-virksomheder/sygdom-og-barsel/forsikringsordninger-for-sygedagpenge/