fbpx

Indlægget er tagget med ‘Arbejdsmarkedslovgivning’

 • Fællesudvalget

  Fællesudvalget – VK-repræsentant

  §§§ og Interesse for lovgivning, der vedrører selvstændige såvel som medarbejdende ægtefæller!

  Interesserer du dig for selvstændiges såvel som for medarbejdende ægtefællers forhold i forbindelse med lovgivning inden for især social- arbejdsmarkeds- og skattelovgivningen?

  Kunne du tænke dig at være med i et udvalgsarbejde, der har ovenstående i fokus og som igennem mange år har været med til at påvirke og ændre mange regler inden for f.eks. sygedagpenge-barsels-arbejdsløsheds- og efterlønslovgivningen til gavn for mennesker i selvstændigt erhverv.

  I VIRKSOMME kvinder har vi igennem mange år haft et samarbejde med Landbrug & Fødevarer og De Samvirkende Købmænd samt SMVdanmark om ovenstående emner. Vi holder møder to gange om året på skift hos hinanden og drøfter den aktuelle situation og hvilke tiltag, vi kan gøre. Vi har medvirket til mange forbedringer, men oplever desværre også tilbagegang, som f.eks. fjernelsen af minimumssatsen ved arbejdsløshed og efterløn pr. 1.10.2018.

  Møderne afholdes som oftest i Håndværkets Hus på Islands Brygge 26, 2300 Kbh. S., eller hos Landbrug & Fødevarer på Axelborg, tæt ved Hovedbanen en hverdag fra kl. 10.00 – 13.00. Der indledes med formiddagskaffe/te og afsluttes med en let frokost. Transportudgifter refunderes af Vk mod bilag.

  Jeg har været med i udvalget i mange år, men tænker på at blive afløst.

  Ann Frederiksen, Fyn, tidligere landsformand har glædeligvis sagt ja til at indtræde i udvalget sammen med mig. Vi har i flere perioder været to fra Virksomme kvinder i udvalget, og det vil vi gerne kunne fortsætte med, så der stadig er to, der kan supplere hinanden, når jeg udtræder.

  Det kræver ikke forudgående forudsætninger at indtræde i udvalget, da man henad vejen tilegner sig viden om de aktuelle emner. Blot interesse og ønsker om at være med til at ændre den relevante lovgivning.

  Har du lyst til at høre mere, så skriv eller ring til undertegnede.

  Venlig hilsen Vibeke Broman

  e-mail: v.broman@teliamail.dk – mobil: 22 97 41 22